Nous ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID 19

 

Benvolguts/des,

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar ahir una nova línia COVID d’ajuts directes a treballadors i treballadores autònoms i empreses

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores d’avui dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 • que la continuïn exercint en l’actualitat, i
 • que es trobin en alguna de les situacions següents:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils, així com qualsevol altra entitat en règim d’atribució de rendes.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

No poden ser destinataris dels ajuts:

 • Entitats i grups consolidats que hagin presentat la sol·licitud del tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial, que es va estar obert del 21 al 30 de juny, i compleixin els requisits establerts.
 • Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials d'acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques.
 • Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits, en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

Finalitat dels ajuts extraordinaris

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Quantitat de l’import dels ajuts

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
 • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Es preveu en primer lloc, que les sol·licituds incloses en l’Ordre ECO/127/2021 seran tramitades fins exhaurir el pressupost previst inicialment i en segon lloc, que les incloses en aquest nou tràmit es tramitaran amb l’import sobrant que també serà repartit fins exhaurir el pressupost disponible i si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds.

Per mes informació podeu consultar : https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-en-resposta-a-la-COVID-19

 

Restem a la vostra disposició,

L’Equip de Capdevila Economistes

Whatsapp empresa: 666 525 903

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top